Petogodišnji plan o devijantnom ponašanju, sa inicijativom za stvaranje evropskog prostora slobode, anti-kapitalizma i pobune

Široka mreža aktivista iz Evrope pod nazivom ’van kontrole’ (out of control) nastala je 2009. godine, sa ciljem uspostavljanja međunarodne saradnje usmerene protiv evropske bezbednosne arhitekture. Sastojimo se iz širokog kruga evropskih aktivista, čiji se zajednički cilj svodi na malo određenije preispitivanje evropske bezbednosne i kontrolne arhitekture. Verujemo da smo u stanju da sa posmatranja i analiziranja ovog problema pređemo na pitanja strukturisanja i organizovanja otpora.

U žiži našeg interesovanja jesu pitanja policijske saradnje i baza podataka, nadziranje okupljenih prilikom masovnih događaja kao što su protesti protiv samita, bezbednosna industrija i bezbednosna istraživanja, kao i različiti evropski sporazumi koji narušavaju građanske slobode širom sveta. Dâ se primetiti da još uvek ne postoji jedinstven evropski odgovor na prekogranično ugnjetavanje EU, koja se polako pretvara u državu sa sopstvenim snagama. U pojedinim članicama Evropske unije povremeno dolazi do okršaja na podpodručjima kao što su zadržavanje podataka, naravno pored poznatih primera pružanja otpora evropskoj migracionoj politici i Evropskoj agenciji za zaštitu granica – Fronteksu. Osim toga, takođe je primetan nedostatak zajedničkog preispitivanja potrebe za stvaranjem bezbednosne arhitekture i njenih evropskih tvoraca.

Za početak, cilj nam je da razmenimo iskustva, znanje i podatke kako bi dobili jasniju zajedničku i opštu predstavu o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi. Drugi korak podrazumeva organizovanje zajedničkih akcija i vođenje kampanja sa jedinstvenim ciljem. Ne želimo da za prioritet izaberemo jednu od mnogobrojnih borbi koje se vode protiv evropske bezbednosne države, već da se svi zajedno zapitamo kako da putem zajedničkog nastupa dođemo do delotvornijih akcija protiv ovog novog bezbednosnog poretka. Nismo od juče. Svesni smo da će nam za sintetizovanje, poimanje i angažovanje biti potrebno mnogo vremena. Ovaj projekat vidimo kao dugoročan proces. Ubeđeni smo da se prekograničnom ugnjetavanju organizovanom na nivou Evropske unije mora stati na put prekograničnom solidarnošću i akcijama.

Nakon konstitutivnog sastanka leta 2009. godine, u Frajburgu smo jesenas organizovali malo masovnije okupljanje, sa učesnicima iz brojnih zemalja EU. Najpre smo govorili o sredstvima koja su uticala na promenu prirode evropske bezbednosne saradnje. Analizirali smo uređaje kao što su senzori granične kontrole, biometriku, video nadzor, korišćenje satelitskih podataka od strane policije, leteće kamere, neubojito oružje, softvere koji se koriste u policijskim istragama, ’predvidivu analizu’ i baze podataka kao što su Informacioni sistem Visum (VIS), Šengenski informacioni sistem (SIS) ili baza otisaka prstiju EURODAC.

Zatim smo se pozabavili akterima na nivou EU – potezima Evropske komisije, ili pak radom njenih agencija Fronteks, Europol i Evropska žandarmerija (EUROGENDFOR). Razmatrali smo strategije kao što su ’Stokholmski program’, Lisabonski sporazum, najavljenu ’strategiju za unutrašnju sigurnost’, te napokon integrisanje policijskih, vojnih i obaveštajnih službi. Takođe smo se usredsredili na razne kompanije iz Evrope koje ovaj aparat redovno snabdevaju najsavremenijim tehničkim dostignućima.

Nakon toga, povela se diskusija o naglim promenama koje se javljaju kao posledica spajanja pitanja spoljne i unutrašnje bezbednosti, a koje će dovesti do toga da čitavo društvo postane svojevrsna baza podataka, uz istovremeno nametanje potrebe za osavremenjivanjem sistema nadzora i efikasniji sistem kontrole putem tehničkih uređaja.

Završni deo sastanka odnosio se na planiranje daljeg širenja aktivističke mreže i buduće akcije. Još uvek nemamo nikakve konkretne planove na umu, ali saglasili smo se oko pitanja izvođenja dugoročne analize i saradnje kroz različite oblike protesta i pružanja otpora. Rodila se ideja o petogodišnjem ’Frajburškom programu’.

Poznato je da je za nacionalnu primenu odluka koje se donose na nivou EU u dvadeset sedam država-članica potrebno izvesno vreme. Želimo da ovakve događaje dočekamo spremni i što pre počnemo sa akcijama. Jedan od događaja na kojem smo učestvovali bio je protest protiv održavanja samita NATO-a u Strazburu, gde smo organizovali dan akcije protiv evropske bezbednosne arhitekture pod sloganom PaRaDe SoLiDaIre CoNtRe Le CiRqUe SeCuRiTaIrE (’Parada solidarnosti protiv cirkusa bezbednosti’). Nekolicina nas uzima učešće i na No Border kampu u Briselu, koji je zakazan za oktobar 2010. godine, u vreme belgijskog predsedavanja Evropskom unijom.

Podelili smo se na par radnih grupa koje se bave pitanjima naše unutrašnje i spoljašnje organizacije, kao i pripremanjem akcija. Komuniciramo preko društvene mreže za radikalne aktiviste (posetite https://we.riseup.net). Doneli smo odluku da se ponovo okupimo u 2010. godini. Konkretan datum još uvek nije poznat, tako da, držite oči otvorene.

Da bi se zaštitili od izlaganja prevelikoj depresiji usled stalnog bavljenja pitanjima prekograničnog ugnjetavanja, odlučili smo  da napravimo novi blog, koji će sakupljati pozive i akcije usmerene protiv evropske bezbednosne arhitekture.

Više informacija možete naći na http://outofcontrol.noblogs.org.

Mreža ’van kontrole’

outofcontrol@riseup.net